Vassilis Alexakis and Dumitru Tsepeneag – Otherness and Exile / Василис Алексакис и Думитру Цепеняг – другост и изгнаничество

Darina FELONOVA

Abstract


The paper displays and analyses the characteristics of the writing of two authors from the Balkans who immigrated to France in the 1960s and 1970s – Vassilis Alexakis (of Greek descent) and Dumitru Tsepeneag (of Romanian descent). The study traces their critical reception in both France and the lost motherland and outlines certain peculiar features of the immigrant mentality and the complicated self-perception of the immigrants in the context of the dual reality of their existence. It also addresses the causes of the inability of the writers themselves and their literary characters to belong fully to one cultural heritage, and the identity issues that arise from this fact.

Статията разглежда и анализира характеристиките на творчество на двама автори, мигрирали от Балканите във Франция през 60-те и 70-те години на XX век – Василис Алексакис (с гръцки произход) и Думитру Цепеняг (с румънски произход). Проследява се критическата им рецепция както във Франция, така и в напуснатата родина, и се очертават определени специфични черти на мигрантската менталност и на сложното себеусещане на мигрантите в контекста на двойствената реалност на тяхното съществуване. Посочени са причините за невъзможността на самите автори и на създадените от тях художествени образи да принадлежат напълно на едно културно наследство и идентичностните проблеми, произлизащи от този факт.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.