БЕЗЛИЧИЕ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ (Опит върху феномена на следенето по прозата на Габриела Адамещяну, Блага Димитрова и Цветан Марангозов)

Authors

  • Людмила МИНДОВА

Abstract

Текстът е съсредоточен върху семантичната мрежа, образувана от семите на лицето и различието, безличието и безразличието, следването и преследването през прочита на няколко произведения, представящи различни версии на тоталитаризма. Сравнението извежда на преден план близостта между художествените произведения в разбирането им за човешкото „битие и време“ и особено за феномена на лицето. Лицето, което тук никъде не означава единствено своето физическо проявление, а е същностен божествен отпечатък като знак за безгранична любов и благодат – е място на върховно изпитание и върховна наслада. Място, което поставя човека пред най-важния избор.                                                                                Ключови думи: балкански литератури; тоталитарен опит; мит; идентичност; другост; святост; смисъл                                                                                                                                                                                                    FACE, GRACE AND DISGRACE                                                                                  (An essay on the phenomenon of spying through the prose of Gabriela Adameșteanu, Blaga Dimitrova, and Tzvetan Marangozov)                          The text is concentrated on the semantic net of a few main topics: face, difference, and indifference (ataraxia), personality and impersonality, following and spying. Three novels which represent different totalitarian versions are in the focus of the analysis. The parallels point out the propinquity between the novels and their conception of the human “being and time”, and especially the phenomenon of the face. The face never marks only its physical manifestation. It is an essential divine mark of infinite love and grace. It is a place of supreme ordeal and supreme feast. The place where the man has to do the most important choice in his life.      Key words: Balkan literatures; totalitarian experience; myth; personality; otherness; holiness; sense

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

I. TRANSLATION, CONTEXT, IMAGES