Преобразените класици: Дефо и Дикенс в първите им появи на българската литературна сцена

Authors

  • Мария ПИЛЕВА

Abstract

В статията се разглеждат два от първите преводи на новобългарски език на белетристични творби от английските класици Даниел Дефо и Чарлс Дикенс. Направени от преработки, те не представят авторите им в пълнота, а по-скоро техните съответно понемчена и порусeна версии, които изменят значително рецепцията. Обърнато е внимание на проблемите, свързани с превода в средата на XIX в., както и на факта, че Младият Робинсон остава в ръкопис, а преводът на Дикенсовата Коледна песен поради промяната на заглавието е разпозната като негова преработка едва в началото на настоящия век.  Ключови думи: превод; преработка; рецепция; Даниел Дефо; Чарлс Дикенс                                                                                                                                                                                                                                                               The transformed classic authors: Defoe and Dickens with their first appearances on the Bulgarian literary scene                                                    The article examines two of the first translations in modern Bulgarian language of works of fiction by English classical authors Daniel Defoe and Charles Dickens. Made from adaptations, they do not present their writers in full, but rather their Germanised and Russianised versions, which significantly change their reception. Attention is drawn to the problems of translation in the mid-19th century, as well as the fact that Young Robinson remains in manuscript, and the first translation of Dickens' A Christmas Carol was recognised as his work only at the beginning of this century due to the change in title.                                                                                 Keywords: translation; adaptation; reception; Daniel Defoe; Charles Dickens

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

I. TRANSLATION, CONTEXT, IMAGES