Пътуване и превод: Маргьорит Юрсенар като преводачка на Вирджиния Улф

Authors

  • Франческа ЗЕМЯРСКА

Abstract

Централната тема на статията е преводът на френски на романа Вълните от Вирджиния Улф, който Маргьорит Юрсенар прави през 1937 г. Спирам се и върху един голям дебат във Франция през 1993 г., когато на френски се появява втори превод на Вълните, направен от Сесил Вайсброт. В заключение статията представя рефлексията на М. Юрсенар върху В. Улф. Като очертава генеалогичните линии в почерка на Юрсенар, текстът отива отвъд очевидните предшественици като Марсел Пруст и Томас Ман, за да разкрие Улф като възможна предшественичка.                                                                                      Ключови думи: превод; Маргьорит Юрсенар; Вирджиния Улф; Сесил Вейсброт; световна литература                                                                                                                                                                                                                Travel and Translation: Marguerite Yourcenar as Virginia Woolf's Translator The core topic of this paper is Marguerite Yourcenar’s translation (1937) of Virginia Woolf's novel The Waves. I also trace back the major debate in France in 1993 when a second translation of The Waves by Cécile Wajsbrot appeared in French. In conclusion, the paper provides Marguerite Yourcenar's reflection on Virginia Woolf. By outlining the genealogy of Marguerite Yourcenar's writing, it goes beyond the obvious predecessors like Marcel Proust and Thomas Mann, in order to unmask Woolf as a possible precursor.                                                                                                  Keywords: translation; Marguerite Yourcenar; Virginia Woolf; Cécile Wajsbrot; world literature

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

I. TRANSLATION, CONTEXT, IMAGES