Места на празнота в романа Спящият човек на Жорж Перек и неговата екранизация

Authors

  • Рени ЙОТОВА

Abstract

Настоящият текст разглежда романа Спящият човек на Жорж Перек и неговата екранизация през призмата на екзистенциалната криза на един млад човек в търсене на смисъла на своето съществуване. Разпадналите се време и пространство въвеждат читателя в лабиринта на скитащото се съзнание през „реторичните места“, възторга от празнотата, на границата между съня и реалността. Творбата е близка до експеримента на литературното течение „Нов роман“, доближавайки се във филма до писалката-камера, въплътена в Новата вълна на френското кино.                                                                                Ключови думи: Нов роман; Нова вълна; реторични места; празнота; екзистенциална криза                                                                                                                                                                                                                            Places of Emptiness in the Novel The Man Who Sleeps by Georges Perec and Its Film Adaptation                                                                                        This text examines George Perec's novel The Man Who Sleeps and its adaptation through a young man's existential crisis in search of the meaning of his existence. The disintegrated time and space introduce the reader to the labyrinth of wandering consciousness through the “rhetorical places”, the delight of emptiness, on the border between dream and reality. The work is close to the experiment of the literary movement “New Novel”, approaching in the film the “camera-pen” embodied in the New Wave of French cinema.                                                                                              Keywords: New Novel; New Wave; rhetorical places; emptiness; existential crisis

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

II. TRANSFIGURATIONS OF LITERATURE INTO CINEMA