Знакотворение и претворение: изначалният превод по Юлия Кръстева

Authors

  • Миглена НИКОЛЧИНА

Abstract

Статията реконструира еволюцията на един от централните термини на Кръстева signifiance (преведен тук като знакотворение), чрез който тя концептуализира литературата и изкуството като процеси, които неуморно превеждат изграждането и разграждането на субекта. Тази еволюция включва преминаването от ранния фокус на Кръстева, насочен предимно към поезията, към по-късния ѝ акцент върху романа (Пруст и Колет), което я довежда до концепцията за transubstantiation (преведена тук като претворение) в смисъла на „метафора, станала плът“.                                                                                        Ключови думи: художествен авангард; семиотично; знакотворение; претворение                                                                                                                                                                                                                                                      Signifiance and Transubstantiation: Julia Kristeva and Originary Translation  The article reconstructs the evolution of Kristeva’s major term signifiance in her endeavour to conceptualise literature and art as processes translating the continuous making and unmaking of the subject. This evolution involves the shift from Kristeva’s early focus predominantly on poetry towards her later emphasis on the novel (Proust and Colette), which led her to the concept of transubstantiation as “metaphore become flesh”.    Keywords: artistic avant-garde; semiotic; signifiance; transubstantiation

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

IV. NEW STUDIES ON JULIA KRISTEVA