Епифании на четенето: майцеубийството на родния език у Юлия Кръстева

Authors

  • Карин РУКЕ-БРЮТЕН

Abstract

Статията се основава на уникален преподавателски опит с млади чуждестранни изследователи от различни географски и езикови среди в рамките на семинарите по писане на научен текст на френски, които провеждах в Международния университетски център в Париж и които се базираха върху текстове от френскоезични мислители, включително от Юлия Кръстева. В светлината на концепцията за символното майцеубийство, разработена от Юлия Кръстева в Лудостта: Мелани Клайн или майцеубийството като болка и творчество (2000), статията анализира епифаничните моменти, провокирани от четенето на текстове, в които Кръстева описва страданието от изоставянето на родния си български език, вписвайки майцеубийството, колкото и болезнено да е то, в основата на опита за прераждане в друг език.        Ключови думи: символно майцеубийство; майцеубийство на родния език; деструктивност; способност за мислене; езиково изгнание; поетичен опит; епифания                                                                                                                                                                                                                                  Epiphanies of Reading: Julia Kristeva's Matricide of the Native Language    This paper is based on a unique teaching experience with young foreign researchers from all geographical and linguistic backgrounds, who were brought together around the texts of French-speaking thinkers, including those of Julia Kristeva, in the "Writing Research in French" workshops that I led at the Cité Internationale Universitaire de Paris. In the light of the concept of symbolic matricide theorised by Julia Kristeva in Melanie Klein: Madness, Matricide as Pain and Creativity (2000), the paper questions the epiphanic moments provoked by the reading of texts in which Kristeva describes the suffering of abandoning her native Bulgarian for an adopted language, inscribing matricide, however painful, at the heart of the experience of rebirth in another language.                                                    Keywords: symbolic matricide; matricide of the native language; destructiveness; ability to think; linguistic exile; poetic experience; epiphany

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

IV. NEW STUDIES ON JULIA KRISTEVA