За книгата: Магдалена Костова-Панайотова. По шевовете на литературата (между Изтока и Запада – граници и идентичности)

Authors

  • Евдокия Борисова

Abstract

Магдалена Костова-Панайотова. По шевовете на литературата (между Изтока и Запада – граници и идентичности). Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021 [Magdalena Kostova-Panayotova. Along Literature’s Sutures (between East and West – Borders and Identities). Blagoevgrad. Neophite Rilski University Press, 2021]

Downloads

Published

2022-06-16