За книгата: Книгите като събития в Европа и Османската империя (ХVІІ–ХІХ век)

Authors

  • Бойка Илиева

Abstract

Книгите като събития в Европа и Османската империя (ХVІІ–ХІХ век). Редакция и съставителство: Надежда Александрова, Рая Заимова, Анна Алексиева. София, 2020. ISBN 978-619-91614-0-1. [Books as Events in Europe and the Ottoman Empire (17th c. -19th c.). Editors: Nadezhda Alexandrova, Raya Zaimova, Anna Aleksieva. Sofia, Bulgarian Society for Eighteenth Century Studies, 2020.]

Downloads

Published

2022-06-16