За книгата: Изкуството е любов. Избрани страници от домашния архив на Йордан Заимов

Authors

  • Невяна Дончева-Панайотова

Abstract

Изкуството е любов. Избрани страници от домашния архив на Йордан Заимов. Предговор и съставителство Рая Заимова. София, Гутенбег, 2021, 144 с. [Art Is Love. Selected Pages from Jordan Zaimov’s Personal Archives. Foreword and compilation by Raia Zaimova. Sofia, Gutenberg, 2021, 144 p.]

Downloads

Published

2022-06-16