За книгата: „Писането за себе си и неговите жанрове. Писма, дневници и други форми на автобиографичния разказ в европейската писмена практика (XVIII – XX век)“. Съставител Маргарита Серафимова.

Authors

  • Elitza Popova Институт за литература при БАН / Institute for Literature – Bulgarian Academy of Sciences

Abstract

Book review: „Self-writing and its genres. Letters, Diaries, and Other Forms of Autobiographical Narrative in European Scriptural Practice (18th-20th Centuries)“. Editor : Margarita Serafimova. Sofia, Boyan Penev Publishing Centre, 2021.

Downloads

Published

2023-06-21 — Updated on 2023-09-17

Versions