Теоретичен труд за визуалния образ. По повод на книгата на Богдана Паскалева „Обличане на голотата. Трансформации на образа в сюжета за Нарцис и Ехо“.

Authors

  • Angel Valentinov Angelov Институт за литература при БАН / Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences

Abstract

A theoretical work on visual image. About the book of Bogdana Paskaleva „The Garment of Nudity: Transformations of the Image in the Story of Narcissus and Echo“. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2022.

Downloads

Published

2023-06-21 — Updated on 2023-09-17

Versions