Breakfast at Tiffany’s. From Page to Screen. The Making of a Classic. Transformation of Gender Relations

Authors

  • Ioana PANKOVA

Abstract

The aim of this article is to explore how the film adaptation of Truman Capote’s novella Breakfast at Tiffany’s translated the literary original into cinematic language. My claim is that the essential transfigurations ensued in terms of gender relations. The question of what motivated them, and how they impacted the cult status which the movie work acquired, is approached by focusing on the transformations from the perspective of the dramatic structure. Through the use of script development tools: type of narration, thematic premise, central question, controlling idea, mediation, protagonists, setting, and the ways in which casting, style of cinematography and music interact with them, I will attempt to pinpoint and analyse the key differences.                                                                                Keywords: screen adaptation; dramatic structure; gender roles; integration into society                                                                                                                                                                                                                                                Закуска в „Тифани“. От страницата към екрана. Създаването на една класика. Преобразуване на междуполовите отношения                        Целта на статията е да изследва как в процеса на екранизация киното превежда новелата Закуска в „Тифани“ от Труман Капоти на своя език, какви преображения се явяват в полето на социалните изследвания на пола в следствие, защо са били необходими и как са допринесли за днешния култов статут на филма. Подходът ми се основава на анализ на трансформациите от драматургична гледна точка – наративна инстанция, тема, централен въпрос, водеща идея, време и място на действието, протагонисти, както и на взаимодействието им с избора на актьори, стилови характеристики на операторската работа и музиката.  Ключови думи: екранизация; драматургична структура; социален пол; интеграция в обществото

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

II. TRANSFIGURATIONS OF LITERATURE INTO CINEMA